materijali za uredjenje enterijera | materijali protiv vlage | materijali protiv pucanja zidova

REFOND

izolaciona podloga za fasade


Osobine i namena

Refond je izolaciona podloga za farbe i fasadne dekorativne završne maltere. Služi da učvrsti, izoluje i oboji površinu pre nanošenja fasadnih materijala. Refond se koristi za impregnaciju pre nanošenja mineralnih i akrilnih fasadnih materijala. U slučaju nanošenja silikonskih boja ili fasadnih materijala koristi se Refond Silikoniko. Tonira se u istom tonu kao i odabrani završni malter i u svim tonovima ton karti Edinthon.

Način primene

Radna temperatura


Dostupno pakovanje

5 - 10 - 25 kg


Rok upotrebe

12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.


Nazad na sve materijale