Fasaderski radovi Novi Sad


Od čega se prave fasade, da istovremeno budu kvalitetne, dugotrajne i lepe, a da imaju termo izolaciona svojstva? Odgovor na ovo pitanje davali su majstori građevine oduvek. Fasada je uvek imala tri funkcije - poboljšanje termo izolacionih svojstava, zaštitu građevine od atmosferilija i davanje vizuelnog efekta. Što je stanar višeg društvenog sloja i funkcije, fasada mu je bivala lepša i skuplja i imala je jači umetnički dojam. Ovo najlakše možemo videti po fasadama starih zgrada koje su se održale vekovima u starim gradskim jezgrima, pa se i danas neke od njih nalaze pod zaštitom države, kao spomenici kulturne baštine.

Danas se fasade rade malo drugačije, što zbog mode, što zbog drugih materijala, a mi smo se izveštili da uradimo kvalitetne demit fasade i fasade izrađene od kamene vune. Prva tehnika je nešto novijeg datuma i radi se modernijim materijalima, dok je kamena vuna materijal nešto starijeg datuma, ali sa potpuno poznatim dobrobitima te je stoga i dalje popularna, iako nešto skuplja i sporija za uraditi.  Naravno, postoje i situacije u kojima termo fasada nije opcija iz bilo kog razloga.  Tada se rešenje aplicira iznutra, a o ovome možete više pročitati na linku o Isoltherm materijalu.Fasaderski radovi Novi Sad - demit fasade


Demit fasada je kombinacija nekoliko vrsta poznatih materijala koji zajedničkom upotrebom na spoljašnjim zidovima daju termoizolacione i vizuelne efekte životnom prostoru. Demit fasada se sastoji od slojeva i to lepak, stiropor, mrežica, lepak i na kraju neki vidljivi sloj poput bavalita, fasadne ploče ili tome sličnog materijala. Ova...

Fasaderski radovi Novi Sad - kamena vuna


Kamena vuna je jedan od najboljih građevinskih materijala koji se koriste kao termoizolacija. Primena joj je veoma široka, pa je pogodna za izolaciju i zidova i krovova. Osnovni sastav materijala koji nazivamo kamena vuna je kamen vulkanskog porekla (uglavnom dijabaza i dolomita). Po sastavu, kamenu vunu čine oksidi silicijuma, aluminijuma, kalcijuma,...