Fasaderski radovi Novi Sad - demit fasadeDemit fasada je kombinacija nekoliko vrsta poznatih materijala koji zajedničkom upotrebom na spoljašnjim zidovima daju termoizolacione i vizuelne efekte životnom prostoru. Demit fasada se sastoji od slojeva i to lepak, stiropor, mrežica, lepak i na kraju neki vidljivi sloj poput bavalita, fasadne ploče ili tome sličnog materijala. Ova kombinacija je ono što danas nazivamo demit ili termofasada.

Kvalitet demit fasade postiže se pravilnim odabirom komponenti, materijalima od proverenih proizvođača sa atestom za upotrebljene materijale. Ovo se ne preporučuje samo zbog vizuelnog izgleda fasade, već i zbog toga što demit fasada nakon što je završena treba da ima neke karakteristike, kao što je na primer samogasivost.

Na kraju se nameće pitanje koliko košta demit fasada, odnosno kolika je cena demit fasade po m2? Cena demit fasade zavisi od kvaliteta i cene ugrađenih materijala, dekorativnih elemenata i dodataka, kao i od cene opreme za rad i majstora koji radove izvodi, a sve to naravno ima izražen i lokalni karakter. Veoma je verovatno da majstor za demit fasadu košta više u Beogradu nego u Leskovcu, ali da biste se adekvatnije informisali o ceni, kontaktirajte nas.