Fasaderski radovi Novi Sad - kamena vunaKamena vuna je jedan od najboljih građevinskih materijala koji se koriste kao termoizolacija. Primena joj je veoma široka, pa je pogodna za izolaciju i zidova i krovova. Osnovni sastav materijala koji nazivamo kamena vuna je kamen vulkanskog porekla (uglavnom dijabaza i dolomita). Po sastavu, kamenu vunu čine oksidi silicijuma, aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma i gvožđa, a tehnološki proces njenog dobijanja je gotovo potpuno ekološki jer nema otpada u preradi.

Teško se pali, pa je odlična kao protivpožarna izolacija, a odlično apsorbuje i zvuk. Ne propušta vodu, ali je paropropusna, pa nije retkost da u zapadnim sistemima gradnje ona čini osnovicu zidova koji su obloženi i spolja i iznutra nekim materijalima privlačnijim za oko i pogodnim za dekoraciju. U tim slučajevima se montira u ramovima koji čine osnovu konstrukcije kuće. Naravno, pogodna je i za objekte čvrste gradnje gde je način njenog postavljanja veoma sličan načinu postavljanja demit fasade. Otporna je mikroorganizme i hemikalije, čvrsta na dodir, mnogo čvršća od staklene vune koja se koristi za istu namenu. Cena kamene vune je viša od nabavne cene stiropora kao osnovnog materijala za demit fasadu, ali dugovečnost je na strani kamene vune - ona je zbog svog sastava večna i traje koliko i sam objekat od čvrste gradnje.