Kako sanirati kapilarnu vlagu-primer-deo 1klikni sliku da otvoriš galeriju

Kapilarna vlaga je jedan od pojmova za koje ste sigurno čuli i to ne po dobrome.  O tome kako i zašto se pojavljuje i čime se otklanja ima raznih teorija i rešenja, malo delotvornih, a sva su skupa i u građevinski zahtevna. 

Ukratko, kapilarna vlaga je vlaga koja se širi kroz zid odozdo ka gore, i kreće iz temelja.  S obzirom da su temelji uglavnom nalaze u zemlji, jasno vam je da problem ne može biti jeftino rešen i treba da bude sprečen prilikom izgradnje.  Mi ovde pričamo o slučaju kada je greška već napravljena i vlaga se pojavila.

Kapilarna vlaga se najčešće javlja kod starih kuća i zgrada, koje nemaju hidro izolaciju u temelju.  Taj slučaj se najčešće javlja iz razloga što ranije nije bilo tehničkih rešenja i materijala za hidroizolaciju.  Na sve to, tada se nisu ni pravili betonski, liveni temelji, već su se temelji zidali ciglom.  Drugi slučaj je obično kod zgrada osrednje starosti na kojima je izolacija odozdo popustila zbog loše izvedbe radova ili nekvalitetnih materijala, pa je voda našla svoj put ka gore.

U galeriji možete videti slike jedne takve kuće, locirane u Novom Sadu blizu Dunava, stare nešto više od 100 godina, u kojoj je vlaga iz zemlje, kroz zidani temelj počela da se penje uvis (oštećenja na slikama se vide iznad nivoa temelja, već i na fasadi i stubovima).  U jednom trenutku je vlaga izašla iz zemlje i oštećenja su počela da se šire površinom zida.  Pokušaj saniranja izolacijom temelja i donjeg dela zgrade stiroporom spolja (ovo roze boje što vidite na slici je ta "izolacija") napravljeno je više štete nego koristi.  Praktično, sprečavanjem vlage da izbije na fasadu, vlaga je većom brzinom počela da se penje uvis i da pravi oštećenja na još vidljivijim delovima fasade.

Teoretski, ovakav slučaj bi mogao da se reši horizontalnim presecanjem zgrade što bliže zemlji i postavljanjem ("zavlačenjem") izolacionog materijala (ter papira, kondora, katrana, itd) u usek.  Ovo bi rešilo problem od mesta zasecanja iznad, ali problem bi gomilao vlagu ispod izolovanog nivoa i stari temelj zidan ciglom bi propadao još brže.  Zašto kažemo teoretski?  Pa zato što se ova zgrada nalazi na padini i zadnji deo zgrade ukopan je u brdo, a prednji deo je oko 2 metra izdignut od površine i skoro je nemoguće seći ovakva temelj. 

Mi smo ovaj problem rešili upotrebom materijala Restaura Malta, u dve granulacije, a o tome kako je tekla primena rešenja, čitajte u narednim vestima.