Materijali koje koristimo u radu

malter za restauraciju

RESTAURA MALTA

spoljnja glet masa

silikonski dekorativni malter

silikonska fasadna farba

FUELLFARBE RESTAURA

izolaciona podloga za farbe

TIEFGRUND

izolaciona podloga za fasade