Izolacija poslovnih objekataOd ukupnog broja građevinskih objekata koji se grade u modernije vreme, izdvojili su se neki tipovi objekata za koje, prilikom izgradnje i puštanja u upotrebu, važe posebni uslovi.  Takve objekte je posebno važno projektovati i izgraditi kako treba, jer nisu baš pogodni za promenu namene.  

Jasno vam je da ovde prvenstveno mislimo na objekte poput:

- domova za stara i nemoćna lica;

- klinika i bolnica;

- ordinacija;

- dečijih vrtića, i tome sličnih građevina.

Recimo, u objektima za stara i nemoćna lica projektuju se sobe koje imaju dosta šira vrata nego što su vrata standardnih dimenzija, a takođe - projektuju se i bez praga.  Isto važi i za kupatilska vrata, s tim što je površina kupatila dodatno uvećana.  Razlog za ovo je da unapred bude omogućen život ljudima koji se kreću u kolicima.   Slično ovom primeru, postoje podstandardi ili barem neka ustaljena pravila i prilikom izgradnje ostalih gore navedenih, specifičnih objekata.  Mi se nismo još uvek susreli sa obavezom propisane izolacije i izolacionig materijala na takvim objektima, ali svakako da su neke stvari veoma logične:

- to su objekti u kojima neki ljudi rade, dok su neki drugi ljudi korisnici;

- to su objekti u koje se često ulazi i izlazi;

- to su objekti u kojima se u najvećem broju slučajeva drže otvorena vrata i svi prolazi, radi brže i lakše komunikacije i prenosa/prevoza ljudi i stvari.

Kada se ovo uzme u obzir, nameće se da bi bilo dobro da se objekat projektuje tako da se toplota čuva i ujednačava na nivou celog objekta, a ne na nivou sobe odnosno prostorne jedinice.  Dakle, kada bi svi spoljašnjih zidovi takvog objekta bili izolovani iznutra Isoltherm-om, tada bi sva unutrašnja vrata mogla bez problema da se drže otvorena.  Imali smo već iskustava sa ovakvim objektima - zato i pišemo o ovome.  Dakle, ako planirate ulaganje u bolnicu, starački dom ili vrtić - konsultujte i nas u fazi planiranja, biće nam kasnije svima lakše.